Nature Games

Maikan produceert o.a. in samenwerking met Onderwaterbeelden.nl, Antigen en Robbert Kooiman “Nature Games” over diverse natuurbeschermingsonderwerpen. Deze games hebben als doel om jongeren en volwassenen op een leuke en interactieve wijze inzicht te bieden in de complexiteit, maar ook het belang van natuurbescherming op uiteenlopende gebieden. De games zijn geschikt voor kleine en grote groepen jongeren, studenten en volwassenen.

De eerste gezamenlijke productie in opdracht voor Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft geleid tot de game “Het lot van de Noordzee”. Een game waarin jongeren leren in 1 lesuur meer leren over het grootste natuurgebied van Nederland, de onverwachte soortenrijkdom die hier bestaat en de noodzakelijke balans tussen natuur en menselijke activiteiten en belangen.

Maikan kan in samenwerking met haar partners een game voor NGO’s of andere organisaties ontwikkelen die gebruikt kan worden om de eigen natuurbeschermingsthema’s mee over te brengen. Neem contact op voor meer informatie


Translate »